81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

     

     Po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” pn. WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE. Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

     Uczniowie klas V–VII zapoznają się na lekcjach języka polskiego i zajęciach wychowawczych z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę tekstów literackich uznanych polskich autorów, które opublikowane zostały w dwóch zbiorach opowiadań „Gorzka czekolada”. Końcowym etapem programu będzie stworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.

    Program WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Szkolny koordynator programu
Joanna Hałoń-Gnutek