81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

7 października 2021 r. uczniowie klas II wzięli udział w zajęciach wychowawczo - profilaktycznych prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej w Lublinie.

Zajęcia miały na celu edukację uczniów w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz telefonu komórkowego. Dzieci zostały poinformowane jak unikać zagrożeń, gdzie szukać pomocy kiedy coś je zaniepokoi lub znajdą się w trudnej sytuacji.

Jolanta Kosacka – szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa