81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

     Nasza szkoła przystąpiła do wyjątkowego przedsięwzięcia edukacyjno - społecznego organizowanego  przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska pn. TO(działa)MY!

     Projekt jest innowacyjną propozycją mającą na celu m.in. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia oraz budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z edukacją i kulturą.

      W ramach realizacji projektu podejmiemy działania, które uświetnią szkolne obchody 200. rocznicy wydania przez Adama Mickiewicza pierwszego zbioru „Poezji”. Datę 1822 r. przyjmuje się za początek polskiego romantyzmu. Szczególną uwagę poświęcimy najważniejszemu dziełu Patrona naszej szkoły, czyli „Panu Tadeuszowi” - epopei narodowej.

      O poszczególnych inicjatywach w projekcie TO(działa)MY! będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do współpracy!

Koordynatorki projektu: Joanna Hałoń-Gnutek, Renata Śniadecka-Mandryk, Ewa Wiorko