81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Nasza Szkoła pozostaje w gronie szkół realizujących projekt edukacyjny pt. SZKOŁA ODPOWIEDZIELNA CYFROWO. Projekt zakłada szerzenie wiedzy jak zachować odpowiednią równowagę między światem cyfrowym a światem offline. Jest to program realizowany pod patronatem Fundacji „Dbam o Mój Z@sięg”, który pomaga  Nam pozyskać cenne umiejętności cyfrowe. 

Działania jakie podejmuje Szkoła w związku z realizacją projektu są ukierunkowane w stronę pozyskania wiedzy i doświadczenia w zakresie poprawy poziomu higieny cyfrowej, bezpiecznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci, jak również – a może nawet przede wszystkim – z zakresu przeciwdziałania problemowi e-uzależnień.

Głównym celem realizowania projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której uczeń korzystając z zasobów sieci (smartfona, komputera, internetu, gier cyfrowych) poprawia swoje zdrowie psychiczne, fizyczne oraz społeczne.

Działania, które podejmiemy w ramach projektu „Szkoła Bezpieczna Cyfrowo” w roku szkolnym 2022/2023 skierujemy do uczniów (warsztaty, kampania WSPÓLNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW bez EKRANÓW, badania we współpracy z fundacja UNAWEZA), oraz do nauczycieli i rodziców (szkolenia, wykłady, warsztaty). Więcej o działaniach fundacji „Dbam o mój zasięg”, oraz o jej zrealizowanych projektach i przygotowanych raportach mogą Państwo przeczytać odwiedzając stronę internetową www.dbamomojzasieg.com.

Dodatkowo materiały edukacyjne znajdą Państwo wchodząc bezpośrednio na link.

https://drive.google.com/drive/folders/1RHWIP2QopLNjzliWviXWLgfHGrZ8Q0MB?usp=sharing

                                                          

                                                           Katarzyna Kapuścińska

Szkolny koordynator projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO