81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

     Z wielką radością pragniemy poinformować, że przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu edukacji ekologicznej: „rePETujemy”. Zadanie jakie było przed nami, to przygotowanie pracy pt: ”Jak dbać o środowisko?”.

     Parę słów o programie : Program edukacji ekologicznej „rePETujemy” kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i skupia się na pogłębieniu ich świadomości wokół problemu odpadów oraz ich wpływu na środowisko – nieumiejętne i niewłaściwe gospodarowanie nimi przyczynia się do zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Ma także bezpośredni negatywny wpływ na liczne ekosystemy i gatunki. Głównym założeniem programu jest zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości życia w zdrowym środowisku poprzez zachęcenie ich do monitorowania tego, co się dzieje w najbliższej okolicy w zakresie bioróżnorodności, emisji CO2 oraz gospodarowania odpadami. Główne cele programu: Wzmocnienie świadomości ekologicznej i osobistej odpowiedzialności za środowisko naturalne najmłodszych uczniów i uczennic. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i postaw prośrodowiskowych. Zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za środowisko, współtworzenie przestrzeni w szkole i domu, w których odpowiednio zarządza się odpadami, w tym prawidłowo segreguje odpady. Świetna zabawa i nauka.

     W trakcie roku szkolnego w ramach realizowanych zajęć szkoły będą brały udział w wyzwaniach. Skład zespołu: Gabriela Wójcik 2c, Madgalena Gromaszek 3a, Wiktoria Winkler 3a, Zuzanna Tomaszewska 3b, Hanna Tryka 3b, Martyna Borzęcka 3b, Hanna Janowska 3b, Agnieszka Kobus 3b.

Koordynator programu Anna Kaczmarczyk - Choina wraz z nauczycielami : p. Sylwią Wiktorowicz i p. Agnieszką Ćwiklak

Bierzemy się do dalszej pracy, czekamy na kolejne wyzwania!