81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

     W ramach akcji "Książka chroni" organizowanej przez  Fundację Powszechnego Czytania nasza biblioteka szkolna otrzymała bezpłatnie pakiet książek w języku angielskim i ukraińskim.

WIĘCEJ