81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych
na zebrania z wychowawcami poszczególnych klas:

22 marca 2023 r. – środa   –
klasy 0-III  godz. 17.15

23 marca 2023 r. – czwartek –
klasy IV-VIII godz. 17.15