81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

     Przedstawicielki samorządu uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunkami 22 marca uczestniczyły w konferencji "Porozmawiajmy o młodzieży – spotkanie z lokalną młodzieżą", która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

     Konferencja odbyła się z udziałem Zastępców Prezydenta Miasta Lublin - Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak i Panem Mariuszem Banachem, reprezentacją wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Lublin, przedstawicielami WOiW Miasta Lublin oraz Młodzieżową Radą Miasta Lublin. Spotkanie o młodzieży i dla młodzieży miało na celu przedstawić działania związane z rokiem 2023 kiedy to Lublin staje się Europejską Stolicą Młodzieży! Nasza szkoła została wybrana ze wszystkich szkół podstawowych Lublina, żeby podczas panelu dyskusyjnego zaprezentować działania samorządowe uczniów. 

Cieszymy się z tego wyróżnienia i nie spoczywamy na laurach!