81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

      Nasza szkoła dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci została wyposażona w nowe zestawy komputerowe. Dostawa sprzętu to działanie realizowane w ramach porozumienia, jakie Miasto Lublin zawarło z UNICEF. Uroczystego otwarcia nowej pracowni komputerowej dokonali Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, przedstawicielka biura UNICEF Pani Monika Kacprzak oraz Dyrektor naszej szkoły Pani Ewa Momot.

     Dostawa sprzętu komputerowego to nie jedyne wsparcie w obszarze edukacji otrzymane od UNICEF. Dzięki pomocy organizacji dla szkół, do których uczęszcza najwięcej ukraińskich uczniów, przekazano naszej placówce pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy oraz meble.