81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Szanowni Państwo,

jak co roku rozdam wychowawcom kartki ze zgodą na leczenie i profilaktykę. Do momentu otrzymania zgód, będę posiłkował się Państwa wolą wyrażoną w roku ubiegłym. Bardzo proszę o poważne potraktowanie i wypełnienie kartki. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień w przyszłości. Dzieci często tłumaczą się ,że nie dały karki na ten rok, bo rodzice rezygnują z usług. Wówczas wiążącą staje się treść jaką posiadam na ostatnio wyrażonej przez Państwa zgodzie, a może się ona różnić ze stanem faktycznym.

 Przeglądy oraz lakierowanie rozpocznę z dniem 5 września.

 

Z poważaniem:

 Lek. stom. Tomasz Chęciński- szkolny stomatolog.