81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Fundacja Otylii  zaprosiła do I LO im. Stanisława Staszica dziewczęta,  na spotkanie z aktywnością fizyczną w mistrzowskim wydaniu. Dziewczęta z klas 8 naszej szkoły uczestniczyły w „Lekcji WF z Mistrzyniami” oraz w rozmowie motywacyjnej z Otylią Jędrzejczak (pływanie), Pią Skrzyszowską i Natalią Kaczmarek (lekka atletyka) oraz  Natalią Kałucką (wspinaczka sportowa).

„Jesteśmy bogatsze w nowe doświadczenia ruchowe i mentalne. Było to super przeżycie!!!” – uczennice SP4.

Opiekunowie – Elżbieta Dietrych, Aneta Sakowska

" target="_blank" rel="noopener">GALERIA