81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

     Dnia 25 października 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublinie został przeprowadzony szkolny konkurs ortograficzny o tytuł ,,Mistrza ortografii” dla uczniów klas szóstych i siódmych.

     Celem konkursu było kształcenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów :

w kategorii klas szóstych -

I miejsce: Michał Nabatov kl. 6b

II miejsce: Laura Piekarska kl. 6d

III miejsce: Lena Król kl. 6d

w kategorii klas siódmych -

I miejsce: Katia Bonin kl. 7c

II miejsce: Zofia Jawor kl. 7a

III miejsce: Oliwia Małyska kl. 7b

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: Anna Woźniak- Łakota, Angelika Kowalik