81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Maliszewska
 
Prezydium Rady Rodziców
Zastępca Przewodniczącej - Michał Studziński
Sekretarz - Katarzyna Hawrylecka
Skarbnik - Katarzyna Jarosz
Członek - Wioleta Paplińska
Członek - Anna Czerniak
Członek - Sławomir Skrynick

 
Komisja Rewizyjna
Agata Skrzypczyńska
Małgorzata Dudek
Grzegorz Sałek