81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Statut Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024

Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego 2023/2024

  

Podręczniki do religii na rok 2023/2024

Podręcznik dla 6-latków - "Jezus moim Przyjacielem"
klasa I - "Bóg naszym Ojcem"
klasa II - "Bóg daje nam Jezusa"
klasa III - "Jezus przychodzi do nas"
klasa IV - "Chcę żyć z Jezusem"
klasa V - "Bóg poszukuje człowieka"
klasa VI - "Jezus Chrystus nas zbawia"
klasa VII - "Bóg wskazuje nam drogę"
klasa VIII - "Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat"