81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Grafik specjalistów
 w roku szkolnym 2023/2024

  Monika Stanek
pedagog szkolny
Barbara Socha
pedagog specjalny
Magdalena Pawłowska
psycholog szkolny
 Poniedziałek 7.30 - 11.30 - 12:00-14:30
 Wtorek 10.15 - 14.15 11.45 - 15.45 14:00-17:00
 Środa  14.00 - 17.00 07.30 - 11.30 10:00-13:00
 Czwartek  11.00 - 15.00 13.30 - 17.00 7:30-10:00
 Piątek  7.30 - 11.30 13.30 - 16.00 12:00-15:00 

                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
w szkole istnieje możliwość ubiegania się
zarówno o stypendium szkolne, jak również o zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne
przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
600 zł netto
(kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej - t.j.
Dz.U. 2023.901 ze zm.), 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

 

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- ciężkiej lub długotrwałej choroby,

- wielodzietności,

- braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- rodziny niepełnej,

- zdarzenia losowego.

 

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie:

do 15 września 2023 roku


Szczegółowe informacje i druki do pobrania
są dostępne u p. Moniki Stanek (pokój pedagoga)
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin:

 

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

 

 

Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie:
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie (nie ma kryterium dochodowego).

 

Szczegółowe informacje i druki do pobrania
są dostępne u p. Moniki Stanek ( pokój pedagoga)
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin:

 

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/zasilki-szkolne/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 17 oraz 20 września 2021 roku
odbyły się spotkania uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza
z panią Dorotą Bielecką z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie na temat:
"Współczesne uzależnienia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem środków psychoaktywnych
oraz ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi".
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII a, b, c, e, f wraz z wychowawcami.

                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

 

INFORMUJEMY, ŻE OD 6 WRZEŚNIA DZIAŁA CAŁODOBOWA, BEZPŁATNA, OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH OPIEKUNÓW. POD NUMEREM TELEFONU:
 800 800 605
DZIECI I MŁODZIEŻ, ALE TAKŻE RODZICE, NAUCZYCIELE I PEDAGODZY

BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ PROFESJONALNĄ POMOC DOŚWIADCZONYCH PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW I PRAWNIKÓW.

 

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

 

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
w szkole istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne.

Może je otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej

1 z poniżej wymienionych okoliczności:


– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– wielodzietności,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– rodziny niepełnej,
– zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).


Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania i składania wniosków (w załącznikach).

za_1_uchwala_nr_1122_z_regulaminem
Wniosek_o_przyznanie_stypednium_dla_ucznia
Wniosek_o_przyznanie_zasiku_dla_ucznia
Instrukacja_dla_wnioskodawcy_dotyczca_skadania_wniosku_o_przyznanie_stypendium
Instrukcja_dla_wnioskodawcy_dotyczca_skadania_wniosku_o_przyznanie_zasiku_s.pdf
Informacja_dot_skadania_wnioskw_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf