81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

 

Realizowane przez nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

 

Anna Woźniak- Łakota

 

- Ogólnopolski projekt edukacyjny „Ja w przyszłości. Jak planować swoją karierę?”- cykl 8 lekcji z Uniwersytetu Dzieci

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „EUROPA I JA”- pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw, integracja zespołu klasowego, integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt, wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,

- Ogólnopolska kampania „BohaterOn- włącz historię”-upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego szerzenie wiedzy na temat budowy serca oraz sposobów dbania o ten narząd

- II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie”- kontynuacja udziału

- Kontynuacja udziału już trzeci rok akcji edukacyjno- proekologicznej „TUSZ DO PAKI”- krzewienie wiedzy z zakresu recyklingu i ochrony środowiska oraz wrażliwości na los zwierząt.

 

Janina Łatwińska

„Kreatywne prace plastyczne”

„Akademia bezpiecznego Puchatka,

Iwona Woźniak

 

,,Mistrzowie dobrego zachowania i dobrych manier" (będzie od listopada)

Ewa Wiorko, Joanna Hałoń-Gnutek

Szkolny Budżet Obywatelski

Miasto wyobraźni. Wystawa w Muzeum Czechowicza

Ewa Wiorko

Gazetka szkolna "Hiacyntowa"

Nauczyciele matematyki: Dorota Wolanowska, Magdalena Mroczek, Kamila Kierepka, Bożena Fitzerman, Dorota Sałaga, Monika Sokół

 

Nie(zwykła) matematyka

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Lepsza szkoła

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL

Ogólnopolski projekt edukacji finansowej

Monika Sokół, Dorota Sałaga, Agnieszka Tedorowicz

 

                

Być jak Ignacy!

Ogólnopolski projekt edukacyjny

 

Monika Sokół, Dorota Sałaga, Anna Woźniak-Łakota

 

Ja w przyszłości. Jak planować swoją karierę?

Ogólnopolski projekt Uniwersytetu Dzieci 

Monika Sokół, Magdalena Mroczek

 

Złote Szkoły NBP

Ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną

Anna Ozimek

„Jedz z głową”

Patrycja Ciosek, Anna Ozimek, Iwona Gajkoś

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy zmysłami".

Małgorzata Janik

Program "Jedz z głową", "Dziel się uśmiechem"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne Prace Plastyczne"

Ela Dietrych

Dziel się Uśmiechem, zadanie - Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ( Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.

Joanna Hałoń-Gnutek

  1. XIII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”
  2. Szkolny Budżet Obywatelski
  3. wystawa "Lublin - miasto wyobraźni" (z Muzeum im. Czechowicza w Lublinie)
  4. XVIII edycja programu InstaLing dla Szkół - ortografia języka polskiego

Monika Stanek

" Z odpowiedzialnością mi do twarzy"

Blanka Skórska-Cholewa

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Ja w przyszłości. Jak planować swoją karierę?”. 

Blanka Skórska-Cholewa; Anna Woźniak-Łakota

Ogólnopolska akcja czytelnicza "Czytamy z sercem".

Monika Osinowska

1.Ogólnopolski projekt edukacyjny "Sztuka emocji",

2.Ogólnopolski projekt edukacyjny (ekologia) w "Tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie".

 

Justyna Gawlik

InstaLing sposobem na wzbogacenie słownictwa- kontynuacja innowacji.

Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?- projekt Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Projekt edukacyjny „PEN PAL” Międzyszkolna wymiana korespondencji w języku angielskim

Projekt edukacyjny "Wychowanie przez czytanie"

Anna Morszczyzna

Otwarta Szkoła to projekt pomagający uwolnić kreatywność oraz zakładający zmiany estetyczno-funkcjonalne przestrzeni szkolnych.

Joanna Jurewicz

„Kibicuj z klasa” – innowacja realizowana z kl. 5b