81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „EKO-SZKOŁA 2022”. Projekt ma na celu stworzenie sieci placówek, które poprzez współpracę będą dzielić się pomysłami jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

 Poprzez nasze działania będziemy chcieli poszerzać wiedzę uczniów oraz przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują. Szczególnie zależy nam na pobudzaniu uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co da im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w środowiska. Projekt będzie realizowany od września 2021r. do maja 2022 r.

Szkolny koordynator projektu: Katarzyna Frankiewicz