81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Klasa 3a w nawiązaniu do omawianych treści programowych na temat surowców naturalnych występujących w Polsce, wykonała rysunki węglem. Była to dla dzieci nie tylko fajna zabawa, ale i ciekawe doświadczenie. Prace rysowane węglem są bowiem naturalnym materiałem, a ten stanowi przecież podstawę ekologii.

Wybierając naturalne produkty do różnych prac w szkole, w tym do prac plastycznych, można się przyczynić nie tylko do ochrony środowiska, ale również rozwijania ciekawości świata u dzieci.