81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Dnia 21 marca 2022 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów. W akcję zaangażowała się grupa 0 “a” oraz klasa II „a”, II „b”, III “c” oraz 7 „f”. Podczas zajęć uczniowie pogłębiali wiadomości na temat tego cennego ekosystemu - poznawali rolę jaką pełnią lasy, przedstawiali sposoby spędzania czasu wolnego w lesie oraz sposoby jego ochrony.

Uczniowie wykonywali plakaty, tworzyli prace plastyczno-techniczne z wykorzystaniem odpadów biodegradowalnych oraz pracowali z materiałem przyrodniczym wykonując makramy i makiety lasu. Nie zabrakło też zajęć w terenie, gdzie uczniowie klasy II “b” poznawali budowę drzewa i krzewu oraz przyglądali się gatunkom drzew rosnącym w najbliższej okolicy. Światowy Dzień Lasów był dla nas przypomnieniem o konieczności dbania o środowisko. Korzystajmy w mądry sposób z bogactwa i piękna lasu!