81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ekologicznego organizowanego przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

W holu na parterze, miejscu ogólnodostępnym, został ustawiony zakupiony na ten cel charakterystyczny czerwony pojemnik, do którego uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli wrzucać zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne o niewielkich rozmiarach. Pojemnik został opatrzony ulotką otrzymaną od firmy AURAEKO.
Do specjalnych pojemników ustawionych na okiennym parapecie przy wejściu do szkoły uczniowie mogli przynosić zużyte baterie i akumulatory.