81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

Zapraszamy do SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO ,, POLSKA NIEPODLEGŁA” 

 

Cele konkursu

Pogłębianie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród uczniów na temat walki Polaków o niepodległość Ojczyzny oraz walk o granice Polski w latach 1914 – 1920,

Promowanie wzorców osobowych na przykładzie wybitnych Polaków, walczących o niepodległość,

Wdrażanie szacunku wobec dorobku kultury materialnej minionych pokoleń,

Zachęcanie młodzieży do uczciwej rywalizacji i samodzielnego zdobywania wiedzy.

Pielęgnowanie patriotyzmu i narodowych tradycji ( symbole narodowe, polskie święta państwowe). 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie. 

 

REGULAMIN