81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

 

Zobaczcie nasze działania

OPIEKUNOWIE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas I-III 

p. Anna Kaczmarczyk-Choina

p. Agnieszka Kurył


Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII

p. Magdalena Mroczek

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2023

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:

Siedlanowska Nadia - klasa 8b

Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego:

Aleksandra Wójtowicz - klasa 8e

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:

Alicja Brutkowska - klasa 6b

 

Przewodniczący Rady Małego Samorządu Uczniowskiego:

Marcin Dębicki - klasa 3d

Zastępca Przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego:

Alicja Kijek - klasa 2b

Sekretarz Małego Samorządu Uczniowskiego:

Magdalena Gromaszek - klasa 3a

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA 2022/2023 

p. Mariusz Piwowar

dyżur: poniedziałek 15:25-16:20 sala 32