81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

 

Wszystkie działania naszego Samorządu uczniowskiego

 

OPIEKUNOWIE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024 

p. Anna Kaczmarczyk-Choina

p. Monika Sokół

p. Marcin Pendel

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodniczący Rady Małego Samorządu Uczniowskiego:

 

Zastępca Przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego:

 

Sekretarz Małego Samorządu Uczniowskiego:

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA 2023/2024 

p. Mariusz Piwowar

dyżur: środy 10.05-10.50